Font del Lleó o la palanca

Font del poble Sant Llorenç de la Muga.

Situada a la riera, sota el nucli urbà