Font del Fromatget (Mura)

Foto de la Font del Formatget (Mura, Bages)
Coordenades Wikiloc:
41,6978
1,9756