Font al barri de Manyaques del poble de Le Tech al sud de frança, comarca del Vallespir. Està a la carretera D115 de Prats de Molló a Ceret.