Envia les fonts que coneguis

Des d'aqui podeu penjar una nova Font natural.
Si us plau enviau fotos amb les coordenades GPS incloses.
Pe fer això heu de fer la foto amb un smartphone i amb el GPS activat.
Si us plau pengeu imatges que no siguin molt grans, màxim 13 Megapixels. També us agraeixo que envieu titol detallat i text explicant tot el que volgueu de la font inclòs la forma de trobar-la o situació.
Moltes gràcies
Please complete the required fields.
Si us plau, selecciona una foto per pujar <br>Màxim 13 Mpixels