Font de Sant Joan de l’Erm

Situada a la carretera

tmp_3857-font de Sant Joan de lerm-622921853