Font sin nombre al poble Maçaners

Aquesta font esta al centre del poble de Maçaners que pertany a Saldes al Berguedà