Font del Canti vell

La Font vella (del canti vell), fàcilment identificable per un canti a la part superior, és situada al cap del Carrer Girona i la seva funció original fou la de proveir aigua als veïns més propers, ja que aleshores no totes les cases en tenien. Només en solien tenir les cases de pagès, amb pou propi. Avui dia està clausurada.

LOCALITZACIÓ

Carretera de Llagostera (GI-573) cantonada amb carrer Girona
Coordenades decimals: Latitut 41,839426 Longitut 2,809683
Coordenades sexagessimals: Latitut N41°50.3655′ Longitut E2°48.5810′