Font de na Bernadeta

Font al costat d’una ermita a sa illa de Mallorca

Més info Fonts de Tramuntana