Font de na Bernadeta

Font al costat d’una ermita a sa illa de Mallorca

Més info Fonts de Tramuntana

[gmap photo=”true” center=”photos” ]