Font de corroncui

Font al poble de Concorrui. Al costat de l’ermita. El poble hi fan formatges autèntics I el trobareu després de Perves a l’esquerra venint de Senterada.