Entrevista sobre l’aigua a un tècnic de laboratori

Podem veure aigua de les fonts?

Tota la vida s’ha begut aigua de les fonts, però cada vegada estan més contaminades. Això és degut a la utilització de fertilitzants per abonar les zones agrícoles, la filtració de purins i per les urbanitzacions sense sistemes de clavagueram ubicades en plena muntanya.

És difícil trobar una font que compleixi la normativa perquè una aigua natural sigui apta pel consum humà.

On podem analitzar l’aigua?

En un laboratori. Es poden buscar a les Páginas Amarillas.

Periodicitat?

Com a mínim un cop l’any.

Quins paràmetres podem fer servir per beure aigua? terbolesa, no estancada?

Absència de paràmetres bacteriològics (Coliforms Totals, E.Coli, Clostridis, etc).

Paràmetres químics dins de la normativa (clorurs, nitrats, nitrits, amoni, calci, magnesi, fosfats, matèria orgànica, arsènic, etc.)

La terbolesa indica les partícules en suspensió i pot ser d’origen mineral i/o orgànic. Per disminuir la terbolesa es pot filtrar l’aigua o deixar-la en repòs perquè precipitin les partícules d’origen mineral.

Referent a l’aigua estancada, tot depèn del volum d’aigua, de l’oxigen dissolt, i d’altres paràmetres microbiològics. Normalment no solen ser potables.

Quina aigua és més saludable?

Tot depèn del què necessitis (aigua fluorada, bicarbonatada, etc). Normalment es recomanen les aigües de mineralització dèbil.

Podem filtrar aigua de pluja o afegir quelcom  per poder beure?

L’aigua de pluja es pot aprofitar per a usos domèstics com pot ser regar el jardí, rentar roba o per la cisterna del WC, però no és aconsellable beure-la sense potabilitzar-la abans. Tot i així, depèn molt de la zona on visquis, ja que en una gran ciutat l’atmosfera està molt contaminada i la pluja agafa tots els elements tòxics suspesos a l’aire.

Podem potabilitzar aigua de qualsevol font?

La majoria de fonts si. Però els sistemes tradicionals (filtració, cloració o ebullició) no eliminen els contaminants més tòxics. Tot depèn del tipus de contaminació que pateixi l’aigua de la font. Una font contaminada amb metalls pesats o compostos fitosanitaris és molt difícil de potabilitzar.

Cada quants dies canviem aigua de gerra d’aigua perque no es faci malbé?  Canvia si el material es diferent o toca la il·luminació?

Si conservem l’aigua en una gerra dins la nevera ens pot durar molts dies. Si la conservem en una gerra de fang on la llum no hi entri també ens pot durar dies, però si la conservem en una gerra de plàstic a temperatura ambient i a on hi toqui la llum solar, amb el pas dels dies ens apareixerà verdet (microalgues).

És millor l’aigua embotellada que la de l’aixeta?

La diferència entre els diferents tipus d’aigua és organolèptica i, per tant, subjectiva de cada persona.

El REIAL DECRET 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà és més estricte que REIAL DECRET 1744/2003, pel qual es regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades. És a dir, que l’aigua de l’aixeta està més controlada que l’aigua envasada.

Per AurorMac