El consum mundial d’aigua mineral es duplica en 8 anys

1. • Els països on la de l’aixeta és de més qualitat són els que més beuen en ampolla
2. • El Worldwatch Institute adverteix del cost mediambiental d’envasar líquids

MERCÈ CONESA – El periodico
BARCELONA

El consum d’aigua embotellada creix a un ritme frenètic. La producció mundial es va duplicar entre el 1997 i el 2005, segons va advertir ahir el Worldwatch Institute en la presentació del seu informe anual Signes vitals. Aquest informe revela tendències positives i negatives pel que fa a recursos naturals i l’aigua envasada hi apareix com un dels problemes del planeta. És, a més a més, protagonista d’una enorme injustícia social, perquè els grans bevedors d’aigua són els habitants de països rics i no els d’aquells llocs on l’aixeta –si n’hi ha– no dóna cap garantia sanitària.
“Pràcticament tres quartes parts del volum d’aigua embotellada al món es consumeixen en una desena de països on no hi ha problemes de subministrament d’aigua potable amb qualitat”, assenyala l’informe. Itàlia és el primer consumidor mundial per càpita i Espanya ocupa el cinquè lloc.
Els motius pels quals s’opta per aigua embotellada en lloc d’aigua de l’aixeta són múltiples: té més bon gust, per comoditat –a la feina, en reunions– o com a substitut d’altres begudes. A Espanya, per exemple, el 31% de l’aigua embotellada va a la restauració o hostaleria. Als Estats Units, on el consum és també alt però sense arribar al nivell d’Itàlia (un nord-americà en beu 99 litres a l’any, i un italià, 192), l’aigua embotellada, que no té les calories dels refrescos, satisfà els consumidors preocupats per l’obesitat.

250 VEGADES MÉS CARA
Els alts ni-
vells de consum indiquen que el preu importa ben poc als països rics. Un litre d’aigua envasada costa, com a mínim, 250 vegades més que un litre d’aigua de l’aixeta que compti amb totes les garanties sanitàries. A Barcelona, la companyia Agbar subministra un metre cúbic (1.000 litres) a 0,95 cèntims d’euros i, a la mateixa ciutat, una garrafa d’aigua de cinc litres no costa menys d’1,10 euros, comprada als supermercats que són més barats.
Pel que fa a qualitat, l’informe adverteix que l’aigua envasada “no sempre és segura o millor que la de l’aixeta”. “Les normatives –prossegueix– relatives a l’aigua embotellada en general són les mateixes que les que s’apliquen a l’aigua de l’aixeta, però més laxes pel que fa a determinats contaminants microbians”, almenys als Estats Units.
Hi ha un abús d’aigua embotellada, segons indica l’informe, que no deixa indiferent el medi ambient. “L’extracció excessiva d’aigua mineral natural o d’aigua de fonts per embotellar ha posat en perill cursos d’aigua i aqüífers submarins”. Però no és només això. La producció, l’embotellament, l’envasat, l’emmagatzematge i el trasllat d’aigua embotellada consumeixen importants quantitats d’energia. I per fabricar les ampolles fan falta milions de tones de plàstic elaborat a partir del petroli.

EL BON RECICLATGE
Per això no és gens estrany que en alguns països ja és més cara una ampolla d’aigua de PET (polietilè tereftalat) que el seu contingut. A qualsevol supermercat de Berlín, una ampolleta d’aigua de 33 cl. costa 0,12 euros i el seu envàs 0,25 euros. És clar que en alguns països, com Alemanya, l’envàs és retornable i s’ha de pagar una única vegada. Per això no és estrany que la recollida selectiva d’ampolles d’aigua per reciclar-les funcioni a la perfecció.
A Espanya això no passa i si el consumidor no és ecològicament responsable –diposita els envasos al contenidor pertinent– es poden trobar ampolles de plàstic llençades a qualsevol lloc.